Văn bản Chi tiết văn bản

Quyết định số 1828/QĐ-BNN-VPĐP: Quyết định phê duyệt Chương trình Truyền thông phục vụ Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn2021 – 2025
Số/Ký hiệu:
  1828/QĐ-BNN-VPĐP
Ngày ban hành:
  23/5/2022
Người ký:
  Trần Thanh Nam
Trích yếu:
  Quyết định phê duyệt Chương trình Truyền thông phục vụ Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn2021 – 2025
Cơ quan ban hành:
  TW và các Bộ
Phân loại:
  Quyết định
Lĩnh vực:
  OCOP
File đi kèm: