Văn bản Chi tiết văn bản

Quyết định số 779/QĐ-UBND: Quyết định Phê duyệt Đề án Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030
Số/Ký hiệu:
  779/QĐ-UBND
Ngày ban hành:
  14/7/2022
Người ký:
  Trần Hoàng Tuấn
Trích yếu:
  Quyết định Phê duyệt Đề án Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030
Cơ quan ban hành:
  UBND tỉnh Quảng Ngãi
Phân loại:
  Quyết định
Lĩnh vực:
  OCOP
File đi kèm:
FileTải về
Chi tiết