Văn bản Chi tiết văn bản

Quyết định số 919/QĐ-TTg: Quyết định phê duyệt đề án Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) giai đoạn 2021-2025
Số/Ký hiệu:
  919/QĐ-TTg
Ngày ban hành:
  1/8/2022
Người ký:
  Phạm Bình Minh
Trích yếu:
  Quyết định phê duyệt đề án Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) giai đoạn 2021-2025
Cơ quan ban hành:
  Thủ tướng Chính phủ
Phân loại:
  Quyết định
Lĩnh vực:
  OCOP
File đi kèm:
FileTải về
Chi tiết