Văn bản Chi tiết văn bản

Kế hoạch số 3446/KH-HĐOCOP: Kế hoạch tổ chức đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP thuộc Chương trình mỗi xã một sản phẩm năm 2022 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
Số/Ký hiệu:
  3446/KH-HĐOCOP
Ngày ban hành:
  3/10/2022
Người ký:
  Hồ Trọng Phương
Trích yếu:
  Kế hoạch tổ chức đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP thuộc Chương trình mỗi xã một sản phẩm năm 2022 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
Cơ quan ban hành:
  Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Phân loại:
  Kế hoạch
Lĩnh vực:
  OCOP
File đi kèm:
FileTải về
Chi tiết