Văn bản Chi tiết văn bản

Thông báo số TB-HĐOCOP: Thông báo Kết quả đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP đợt 1- lần thứ nhất thuộc Chương trình mỗi xã một sản phẩm tỉnh Quảng Ngãi năm 2022
Số/Ký hiệu:
  TB-HĐOCOP
Ngày ban hành:
  7/11/2022
Người ký:
  Hồ Trọng Phương
Trích yếu:
  Thông báo Kết quả đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP đợt 1- lần thứ nhất thuộc Chương trình mỗi xã một sản phẩm tỉnh Quảng Ngãi năm 2022
Cơ quan ban hành:
  Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Phân loại:
  Thông báo
Lĩnh vực:
  OCOP
File đi kèm:
FileTải về
Chi tiết