Văn bản Chi tiết văn bản

Quyết định số 148/QĐ-TTg: Quyết định số 148/QĐ-TTg ngày 24/2/2023 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Bộ tiêu chí và quy trình đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP
Số/Ký hiệu:
  148/QĐ-TTg
Ngày ban hành:
  24/2/2023
Người ký:
  Trần Lưu Quang
Trích yếu:
  Quyết định số 148/QĐ-TTg ngày 24/2/2023 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Bộ tiêu chí và quy trình đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP
Cơ quan ban hành:
  Thủ tướng Chính phủ
Phân loại:
  Quyết định
Lĩnh vực:
  OCOP
File đi kèm:
FileTải về