Các hợp tác xã nông nghiệp cần liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị

30/08/2019 10:16:24 AM         

Các hợp tác xã nông nghiệp cần liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị
Các hợp tác xã nông nghiệp cần liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị
Sáng 22-5, phát biểu tại hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tăng Bính nhấn mạnh: Hiện ngành nông nghiệp cả nước nói chung và nông nghiệp Quảng Ngãi nói riêng đang quyết liệt thực hiện hai nhiệm vụ quan trọng là cơ cấu lại ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới. Đối với cả hai nhiệm vụ này, kinh tế tập thể, hợp tác xã có vai trò đặc biệt quan trọng.

Thực hiện thành công Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, phát triển hợp tác xã nông nghiệp (HTXNN) là một trong những giải pháp quan trọng để tổ chức lại sản xuất, phát triển liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, hỗ trợ có hiệu quả cho kinh tế hộ phát triển, nâng cao thu nhập cho nông dân là nền tảng vững chắc để xây dựng nông thôn mới.

Xuất hiện những HTX hoạt động hiệu quả khi liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị

Thời gian qua, ngoài việc thực hiện các cơ chế, chính sách hỗ trợ HTX theo quy định của Trung ương, tỉnh Quảng Ngãi cũng đã ban hành và thực hiện đồng bộ chính sách khuyến khích hỗ trợ HTX phù hợp với đặc điểm tình hình, nhiệm vụ phát triển HTX trong giai đoạn mới, cụ thể như chính sách cán bộ, đào tạo và thu hút nguồn nhân lực; Chính sách hỗ trợ thành lập mới HTX; Chính sách hỗ trợ giải thể HTX, hợp nhất hoặc sáp nhập HTX;  Chính sách tài chính, tín dụng; Chính sách hỗ trợ đầu tư; Chính sách hỗ trợ khoa học - công nghệ, khuyến công - nông - thương và chương trình hỗ trợ phát triển HTX; Chính sách đối với Chủ nhiệm HTX (Chủ tịch HĐQT, Giám đốc HTX) làm việc lâu năm trong HTX nông nghiệp,...

Sau 15 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW trong lĩnh vực nông nghiệp, thực hiện Luật HTX 2003, đặc biệt Luật HTX 2012, nhiều HTXNN trên địa bàn tỉnh đã được củng cố, kiện toàn; nội dung hoạt động của một số HTXNN đã được mở rộng thêm nhiều dịch vụ, đáp ứng phần lớn nhu cầu của thành viên trong một số khâu dịch vụ đầu vào sản xuất; phát triển liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, hỗ trợ có hiệu quả cho kinh tế hộ phát triển, nâng cao thu nhập cho nông dân. 

Quang cảnh hội nghị
 
Trên địa bàn tỉnh hiện có một số mô hình HTX nổi bật, điển hình như HTX Dịch vụ nông nghiệp Tịnh Thọ (Sơn Tịnh) sản xuất, sơ chế khoai lang Nhật; sản xuất, chế biến lạc và dầu lạc…HTX Nông nghiệp 1 Bình Nguyên (Bnh Sơn) hoạt động tín dụng nội bộ rất hiệu quả với quy mô dư nợ hàng năm lên đến 7 - 9 tỷ đồng; HTX Nông nghiệp Phổ Minh (Đức Phổ) là đại lý cấp I cho nhãn hiệu phân bón Mặt Trời trên địa bàn tỉnh. 
 
Một số HTX mới thành lập như HTX sản xuất và kinh doanh nấm Đức Nhuận, HTX sản xuất và tiêu thụ rau củ quả an toàn xã Đức Thắng, HTX nông nghiệp Hòa Phú Thịnh (Mộ Đức); HTX chăn nuôi thỏ Quảng Ngãi và một số HTX ở huyện Sơn Hà đã xây dựng được chuỗi liên kết sản xuất với: Linh Đan miền Trung (Măng Tây), với BigC (rau rừng, gà kiến,…), cung cấp thỏ vào các nhà hàng…Đây còn là những mô hình khởi nghiệp của nhiều bạn trẻ trong nông thôn. 
 
Một số sản phẩm của các HTX liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị
 
Theo Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, bên cạnh 43/176 HTXNN hiện có hoạt động hiệu quả, mang lại lợi ích cho HTX và các thành viên, đóng góp tích cực vào phát triển nông nghiệp, nông thôn (chiếm tỷ lệ 24,4%), vẫn còn 133/176 HTX hoạt động chưa hiệu quả (chiếm 75,6%), với những hạn chế cơ bản như còn lúng túng trong tổ chức hoạt động; chưa năng động trong phát triển kinh doanh, hạn chế trong việc tiếp cận thị trường; chưa hình thành được nhiều các liên kết sản xuất với các doanh nghiệp tiêu thụ, chế biến; Trình độ cán bộ quản lý HTX nông nghiệp chưa cao, chưa đáp ứng được yêu cầu mới; Vốn lưu động của các HTX nông nghiệp chiếm tỷ trọng thấp; Công tác quản lý nhà nước đối với HTX cũng có nhiều hạn chế,... 
 
Khuyến khích, hỗ trợ mô hình khởi nghiệp của thanh niên nông thôn 
 
Để phát triển kinh tế tập thể, HTX của tỉnh hiệu quả hơn trong thời gian tới, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chỉ đạo đối với HTX hiện đang hoạt động có hiệu quả (tốt và khá) cần tiếp tục hỗ trợ, tạo điều kiện để nâng cao hiệu quả hoạt động. Thực hiện tốt các dịch vụ đầu vào cho sản xuất, trên cơ sở thế mạnh của từng địa phương xây dựng phương án, kế hoạch sản xuất kinh doanh theo hướng liên kết sản xuất, phát triển sản phẩm mới theo chương trình mỗi xã một sản phẩm. 
Đối với HTX trung bình, xem xét củng cố về nhân sự, nhất là các chức danh chủ chốt trong HTX; rà soát xây dựng lại phương án sản xuất kinh doanh. Riêng đối với HTX quy mô thôn cần chỉ đạo,vận động việc tổ chức hợp nhất thành HTX quy mô toàn xã. Đối với HTX yếu kém tập trung chỉ đạo việc giải thể các HTX chỉ tồn tại trên hình thức. Đối với các HTX yếu kém khác, nhưng còn hoạt động cầm chừng, các địa phương có trách nhiệm rà soát, tổ chức lại theo hướng sáp nhập hoặc giải thể.
 
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh trao bằng khen cho 9 tập thể và 13 cá nhân
điển hình tiên tiến trong phát triển kinh tế tập thể
 
Vận động, khuyến khích, tạo điều kiện để thành lập mới các HTX nông nghiệp trên địa bàn tỉnh, xem đây là định hướng chủ đạo trong phát triển HTX ở giai đoạn tới. Các HTX thành lập trong giai đoạn đến theo hướng mở rộng các mô hình liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản; gắn với phát triển sản phẩm theo Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) và mô hình khởi nghiệp của thanh niên nông thôn- Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đánh giá cao về mô hình này. 
Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức về kinh tế tập thể, hợp tác xã; Thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về kinh tế tập thể; đẩy mạnh thực hiện chính sách đào tạo, bồi dưỡng các chức danh chủ chốt trong HTX và bồi dưỡng các bộ quản lý HTX,...
Theo quangngaitv.vn
  Quyết định phê duyệt phát triển du lịch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025
  Quyết định Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng đánh giá, phânhạng sản phẩm OCOP và Tổ tư vấn giúp việc Hội đồng thuộc Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) tỉnh Quảng Ngãi
  Quyết định phê duyệt đề án Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) giai đoạn 2021-2025
  Quyết định Về việc thành lập Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP và Tổ tư vấn giúp việc Hội đồng thuộc Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) tỉnh Quảng Ngãi
  Quyết định Phê duyệt Đề án Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030
  Báo cáo tổng hợp trả lời ý kiến chất vấn tại kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khoá XIII (một số nội dung liên quan đến Chương trình OCOP
  Quyết định về việc công nhận và cấp Giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh năm 2022
(2 tệp)   Quyết định phê duyệt Chương trình Truyền thông phục vụ Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn2021 – 2025
  THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ BAN HÀNH QUYẾT ĐỊNH SỐ 07/2022/QĐ-TTg NGÀY 25/3/2022 QUY ĐỊNH NGUYÊN TẮC, TIÊU CHÍ, ĐỊNH MỨC PHÂN BỔ VỐN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG VÀ TỶ LỆ VỐN ĐỐI ỨNG CỦA NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI GIAI ĐOẠN 2021 - 2025
  UBND tỉnh ban hành Quyết định số 248/QĐ-UBND ngày 24/3/2022 về việc phê duyệt danh mục các ngành hàng, sản phẩm quan trọng cần khuyến khích và ưu tiên hỗ trợ thực hiện liên kết gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi