Triển vọng sản phẩm OCOP đầu tiên của tỉnh Quảng Ngãi

31/08/2020 01:51:11 PM         

Đề án “Mỗi xã một sản phẩm” tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2018 - 2020, định hướng đến 2030 đã đặt ra mục tiêu đến hết năm 2020 toàn tỉnh có 20 - 25 sản phẩm OCOP được chứng nhận đạt 3 - 5 sao và có ít nhất 3 sản phẩm đạt 5 sao cấp tỉnh.

Đề án “Mỗi xã một sản phẩm” tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2018 - 2020, định hướng đến 2030 đã đặt ra mục tiêu đến hết năm 2020 toàn tỉnh có 20 - 25 sản phẩm OCOP được chứng nhận đạt 3 - 5 sao và có ít nhất 3 sản phẩm đạt 5 sao cấp tỉnh.

Đến nay đã có 13/13 huyện ban hành đề án, kế hoạch thực hiện Chương trình OCOP ở địa phương; 13/13 huyện bổ sung nhiệm vụ chỉ đạo thực hiện Chương trình OCOP cho Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia của huyện, thành phố; 13/13 huyện thành lập Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP, ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng, có 03 huyện tổ chức đánh giá, phân hạng sản phẩm (huyện Sơn Hà, Lý Sơn và Mộ đức). Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP tỉnh đã tổ chức đánh giá lần một cho 11 sản phẩm và các sản phẩm đều đạt tiêu chuẩn đưa vào đánh giá lần hai.

Hiện nay, tổ tư vấn đã hướng dẫn các cơ sở hoàn thiện hồ sơ để tham gia đánh giá lần hai, dự kiến tổ chức họp Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP tỉnh vào đầu tháng 9 năm 2020. Đây sẽ là những sản phẩm đầu tiên của tỉnh được công nhận đạt từ 03 sao trở lên, tạo động lực thúc đẩy Chương trình OCOP. Tỉnh Quảng Ngãi sẽ tiếp tục hỗ trợ, tạo điều kiện cho nông dân, cơ sở sản xuất, doanh nghiệp... tham gia hội chợ xúc tiến thương mại; kết nối tiêu thụ sản phẩm OCOP tại các kênh phân phối hiện đại, tạo chuỗi liên kết bền vững để góp phần nâng cao giá trị sản phẩm, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng./.

Thị Thuỷ.

Ý kiến của bạn:

Tin cùng danh mục: