UBND huyện Mộ Đức tổ chức Hội nghị đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP năm 2021.

28/06/2021 03:11:20 PM         

Thực hiện Quyết định số 690/QĐ-UBND ngày 12/3/2021 của Ủy ban nhân dân huyện Mộ Đức phê duyệt Kế hoạch triển khai Chương trình “mỗi xã một sản phẩm” trên địa bàn huyện Mộ Đức năm 2021, vào sáng ngày 25/6/2021 UBND huyện đã tổ chức đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP đợt 1 năm 2021.

Thực hiện Quyết định số 690/QĐ-UBND ngày 12/3/2021 của Ủy ban nhân dân huyện Mộ Đức phê duyệt Kế hoạch triển khai Chương trình “mỗi xã một sản phẩm” trên địa bàn huyện Mộ Đức năm 2021, vào sáng ngày 25/6/2021 UBND huyện đã tổ chức đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP đợt 1 năm 2021.

Phiên họp có Ông Nguyễn Ngọc Tưởng - Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phó chủ tịch Hội đồng chủ trì phiên họp và các thành viên Hội đồng và Tổ Tư vấn tham dự. Có 2 chủ thể đăng ký dự thi sản phẩm OCOP là sản phẩm Bánh mè ngọt và Bánh mè mặn của cơ sở Huy Ny Bánh mè ở KDC 34, thôn Văn Hà, xã Đức Phong và sản phẩm Rượu nếp bách nhật và Rượu sim của cơ sở sản xuất rượu Quang Hải ở KDC 19, thôn Thạch Trụ, xã Đức Lân. Các sản phẩm được Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP của huyện chấm điểm đánh giá, phân hạng sản phẩm theo Bộ tiêu chí OCOP gồm 3 phần. Phần A là các tiêu chí đánh giá về sản phẩm và sức mạnh cộng đồng gồm: tổ chức sản xuất, phát triển sản phẩm, sức mạnh cộng đồng. Phần B là các tiêu chí đánh giá về khả năng tiếp thị gồm: tiếp thị, câu chuyện về sản phẩm. Phần C là các tiêu chí đánh giá về chất lượng sản phẩm gồm: chỉ tiêu cảm quan, dinh dưỡng, tính độc đáo của sản phẩm, tiêu chuẩn sản phẩm, khả năng xuất khẩu, phân phối tại thị trường quốc tế. Kết quả chấm điểm các sản phẩm có số điểm như sau: Bánh mè ngọt của cơ sở Huy Ny Bánh mè đạt 59 điểm, Bánh mè mặn của cơ sở Huy Ny Bánh mè đạt 60,1 điểm; Rượu nếp bách nhật của cơ sở sản xuất rượu Quang Hải đạt 61,3 điểm và Rượu sim của cơ sở sản xuất rượu Quang Hải đạt 61,7 điểm. Cả 4 sản phẩm đủ điều kiện trình Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP cấp tỉnh đánh giá và công nhận sản phẩm OCOP. 

Đồng chí Nguyễn Ngọc Tưởng, Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT, Phó Chủ tịch Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP huyện Mộ Đức nhấn mạnh: Đối với các sản phẩm OCOP đã được đánh giá, phân hạng cấp huyện các chủ thể cần tiếp tục nâng cao số lượng, chất lượng sản phẩm, hoàn thiện quy trình sản xuất, nâng cấp nhà xưởng, máy móc thiết bị sản xuất, thiết kế nhãn mác, bao bì sản phẩm, chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm, công bố tiêu chuẩn, chất lượng, mã số, mã vạch, dán tem truy suất nguồn gốc... đảm bảo theo quy định./.                                                                                 

Nguyễn Thị Thủy

 

Ý kiến của bạn:
  Quyết định phê duyệt phát triển du lịch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025
  Quyết định Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng đánh giá, phânhạng sản phẩm OCOP và Tổ tư vấn giúp việc Hội đồng thuộc Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) tỉnh Quảng Ngãi
  Quyết định phê duyệt đề án Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) giai đoạn 2021-2025
  Quyết định Về việc thành lập Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP và Tổ tư vấn giúp việc Hội đồng thuộc Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) tỉnh Quảng Ngãi
  Quyết định Phê duyệt Đề án Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030
  Báo cáo tổng hợp trả lời ý kiến chất vấn tại kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khoá XIII (một số nội dung liên quan đến Chương trình OCOP
  Quyết định về việc công nhận và cấp Giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh năm 2022
(2 tệp)   Quyết định phê duyệt Chương trình Truyền thông phục vụ Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn2021 – 2025
  THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ BAN HÀNH QUYẾT ĐỊNH SỐ 07/2022/QĐ-TTg NGÀY 25/3/2022 QUY ĐỊNH NGUYÊN TẮC, TIÊU CHÍ, ĐỊNH MỨC PHÂN BỔ VỐN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG VÀ TỶ LỆ VỐN ĐỐI ỨNG CỦA NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI GIAI ĐOẠN 2021 - 2025
  UBND tỉnh ban hành Quyết định số 248/QĐ-UBND ngày 24/3/2022 về việc phê duyệt danh mục các ngành hàng, sản phẩm quan trọng cần khuyến khích và ưu tiên hỗ trợ thực hiện liên kết gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi