HƯƠNG VỊ QUÊ HƯƠNG “NẾP NGỰ SA HUỲNH”

23/11/2021 02:31:03 PM         

Đánh giá phân hạng sản phẩm
Đánh giá phân hạng sản phẩm
Đến với vùng đất Sa Huỳnh, thị xã Đức Phổ một trong ba cái nôi của nền văn minh Việt Nam cổ xưa, cùng với văn hóa Đông Sơn và văn hóa Óc Eo, dọc theo tuyến đường tỉnh lộ 1A của tỉnh Quảng Ngãi. Nếp ngự vàng thơm, loại nếp quý tương truyền là để tiến vua hàng năm được lưu giữ, bảo tồn qua nhiều thế hệ. Nếp ngự Sa Huỳnh được người dân địa phương tạo ra nhiều sản phẩm như xôi, bánh tét ăn một lần nhớ mãi và những chai rượu nếp ngự Sa Huỳnh trong vắt, phảng phất hương vị đồng ruộng cùng núi đồi và sóng gió biển khơi làm say đắm lòng người.

 Đến với vùng đất Sa Huỳnh, thị xã Đức Phổ một trong ba cái nôi của nền văn minh Việt Nam cổ xưa, cùng với văn hóa Đông Sơn và văn hóa Óc Eo, dọc theo tuyến đường tỉnh lộ 1A của tỉnh Quảng Ngãi. Nếp ngự vàng thơm, loại nếp quý tương truyền là để tiến vua hàng năm được lưu giữ, bảo tồn qua nhiều thế hệ. Nếp ngự Sa Huỳnh được người dân địa phương tạo ra nhiều sản phẩm như xôi, bánh tét ăn một lần nhớ mãi và những chai rượu nếp ngự Sa Huỳnh trong vắt, phảng phất hương vị đồng ruộng cùng núi đồi và sóng gió biển khơi làm say đắm lòng người.

Thực hiện Quyết định số 1109/QĐ-UBND ngày 12/5/2020 của UBND thị xã Đức Phổ về việc thành lập Hội đồng đánh giá, xếp hạng sản phẩm Chương trình mỗi xã một sản phẩm thị xã Đức Phổ; Kế hoạch số 783/KH-UBND ngày 12/4/2021 của UBND thị xã Đức Phổ về việc triển khai thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm trên địa bàn thị xã Đức Phổ năm 2021, vào chiều ngày 08/11/2021 UBND thị xã Đức Phổ đã tổ chức đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP năm 2021.

Ông Võ Minh Vương – Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã, Chủ tịch Hội đồng - chủ trì phiên họp và các thành viên Hội đồng và Tổ Tư vấn tham dự. Có 1 chủ thể đăng ký dự thi sản phẩm OCOP là sản phẩm Nếp ngự Sa Huỳnh của Hợp tác xã nông nghiệp Phổ Châu, xã Phổ Châu, thị xã Đức Phổ. Sản phẩm được Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP của Thị xã chấm điểm đánh giá, phân hạng sản phẩm theo Bộ tiêu chí OCOP gồm 3 phần. Phần A là các tiêu chí đánh giá về sản phẩm và sức mạnh cộng đồng gồm: tổ chức sản xuất, phát triển sản phẩm, sức mạnh cộng đồng. Phần B là các tiêu chí đánh giá về khả năng tiếp thị gồm: tiếp thị, câu chuyện về sản phẩm. Phần C là các tiêu chí đánh giá về chất lượng sản phẩm gồm: chỉ tiêu cảm quan, dinh dưỡng, tính độc đáo của sản phẩm, tiêu chuẩn sản phẩm, khả năng xuất khẩu, phân phối tại thị trường quốc tế. Kết quả chấm điểm của sản phẩm với số điểm đạt 70 điểm. Sản phẩm đủ điều kiện trình Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP cấp tỉnh đánh giá và công nhận sản phẩm OCOP.

Chủ tịch Hội đồng Võ Minh Vương, Phó Chủ tịch UBND thị xã kết luận: Đối với sản phẩm Nếp ngự Sa Huỳnh tham gia Chương trình OCOP và đã được đánh giá, phân hạng cấp huyện. Chủ thể cần tiếp tục nâng cao số lượng, chất lượng sản phẩm và tạo ra những sản phẩm khác từ sản phẩm Nếp ngự , thiết kế nhãn mác, bao bì sản phẩm, chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm, công bố tiêu chuẩn, chất lượng, ... đảm bảo theo quy định./.

 

Nguyễn Thị Thủy

Ý kiến của bạn:
  Quyết định phê duyệt phát triển du lịch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025
  Quyết định Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng đánh giá, phânhạng sản phẩm OCOP và Tổ tư vấn giúp việc Hội đồng thuộc Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) tỉnh Quảng Ngãi
  Quyết định phê duyệt đề án Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) giai đoạn 2021-2025
  Quyết định Về việc thành lập Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP và Tổ tư vấn giúp việc Hội đồng thuộc Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) tỉnh Quảng Ngãi
  Quyết định Phê duyệt Đề án Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030
  Báo cáo tổng hợp trả lời ý kiến chất vấn tại kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khoá XIII (một số nội dung liên quan đến Chương trình OCOP
  Quyết định về việc công nhận và cấp Giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh năm 2022
(2 tệp)   Quyết định phê duyệt Chương trình Truyền thông phục vụ Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn2021 – 2025
  THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ BAN HÀNH QUYẾT ĐỊNH SỐ 07/2022/QĐ-TTg NGÀY 25/3/2022 QUY ĐỊNH NGUYÊN TẮC, TIÊU CHÍ, ĐỊNH MỨC PHÂN BỔ VỐN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG VÀ TỶ LỆ VỐN ĐỐI ỨNG CỦA NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI GIAI ĐOẠN 2021 - 2025
  UBND tỉnh ban hành Quyết định số 248/QĐ-UBND ngày 24/3/2022 về việc phê duyệt danh mục các ngành hàng, sản phẩm quan trọng cần khuyến khích và ưu tiên hỗ trợ thực hiện liên kết gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi