Trưng bày sản phẩm OCOP và Sinh vật cảnh năm 2022 tại Khu lưu niệm Thủ tướng Phạm Văn Đồng nhân kỷ niệm 47 năm ngày giải phóng huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi (23/3/1975 – 23/3/2022)

23/03/2022 09:45:08 AM         

 Nhân kỷ niệm 47 năm ngày giải phóng huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi (23/3/1975 – 23/3/2022). Sáng ngày 23/3, UBND huyện Mộ Đức tổ chức khai mạc trưng bày sản phẩm OCOP và Sinh vật cảnh năm 2022 tại Khu lưu niệm Thủ tướng Phạm Văn Đồng.

Đến tham dự có Đại diện lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Lãnh đạo UBND huyện Mộ Đức, các cơ quan thông tin báo chí đến dự và đưa tin.

Huyện Mộ Đức là huyện dẫn đầu toàn tỉnh với số 19 sản phẩm được công nhận OCOP cấp tỉnh, trong đó có 1 sản phẩm 4 sao và 18 sản phẩm đạt 3 sao. Theo kế hoach trong năm 2022 mục tiêu của huyện đề ra là 10 sản phẩm (trong đó: 8 sản phẩm 3 sao và 2 sản phẩm 4 sao).

Tại không gian trưng bày lần này, huyện Mộ Đức cho trưng bày đầy đủ 19 sản phẩm đã được chứng nhận sản phẩm OCOP cấp tỉnh từ 3 đến 4 sao trên địa bàn huyện. Gồm các sản phẩm từ lúa, gạo như Gạo Ấn Trà, bánh tráng, bánh mè, mạch nha, nước mắm, rượu linh chi, rượu trái cây,và các sản phẩm nấm Đức Nhuận.

Ngoài ra, còn trưng bày trên 200 tác phẩm sinh vật cảnh đặc sắc thuộc nhiều thể loại như cây cảnh, hoa lan và gỗ lũa, đá nghệ thuật, của các nghệ nhân, nhà vườn trên địa bàn huyện và các nghệ nhân, nhà vườn thuộc Hội sinh vật cảnh các huyện bạn như Bình Sơn, thị xã Đức Phổ và thành phố Quảng Ngãi.

Đây là dịp ôn lại truyền thống đấu tranh của huyện nhà và trưng bày các sản phẩm đặc trưng, sản phẩm OCOP của huyện nhằm quảng bá, giới thiệu các sản phẩm, tiềm năng của huyện Mộ Đức, đồng thời tìm kiếm cơ hội thị trường, liên kết mở rộng kinh doanh các sản phẩm và thế mạnh nông nghiệp của huyện Mộ Đức trong thời gian đến.

                                                                                                                                                               Văn phòng Điều phối NTM tỉnh

  Quyết định phê duyệt phát triển du lịch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025
  Quyết định Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng đánh giá, phânhạng sản phẩm OCOP và Tổ tư vấn giúp việc Hội đồng thuộc Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) tỉnh Quảng Ngãi
  Quyết định phê duyệt đề án Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) giai đoạn 2021-2025
  Quyết định Về việc thành lập Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP và Tổ tư vấn giúp việc Hội đồng thuộc Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) tỉnh Quảng Ngãi
  Quyết định Phê duyệt Đề án Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030
  Báo cáo tổng hợp trả lời ý kiến chất vấn tại kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khoá XIII (một số nội dung liên quan đến Chương trình OCOP
  Quyết định về việc công nhận và cấp Giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh năm 2022
(2 tệp)   Quyết định phê duyệt Chương trình Truyền thông phục vụ Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn2021 – 2025
  THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ BAN HÀNH QUYẾT ĐỊNH SỐ 07/2022/QĐ-TTg NGÀY 25/3/2022 QUY ĐỊNH NGUYÊN TẮC, TIÊU CHÍ, ĐỊNH MỨC PHÂN BỔ VỐN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG VÀ TỶ LỆ VỐN ĐỐI ỨNG CỦA NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI GIAI ĐOẠN 2021 - 2025
  UBND tỉnh ban hành Quyết định số 248/QĐ-UBND ngày 24/3/2022 về việc phê duyệt danh mục các ngành hàng, sản phẩm quan trọng cần khuyến khích và ưu tiên hỗ trợ thực hiện liên kết gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi