Hội chợ triển lãm thương mại và giới thiệu sản phẩm OCOP khu vực Tây Nguyên - Gia Lai và giao thương doanh nghiệp Nhật Bản năm 2022 tại Gia Lai

27/05/2022 09:17:57 AM         

            Chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập tỉnh Gia Lai (24/5/1932 -24/5/2022), UBND tỉnh Gia Lai tổ chức Hội chợ triển lãm thương mại và giới thiệu sản phẩm OCOP khu vực Tây Nguyên - Gia Lai và giao thương doanh nghiệp Nhật Bản năm 2022. Hội chợ diễn ra từ ngày 20/5/2022 đến ngày 25/5/2022 tại Quảng trường Đại Đoàn Kết tỉnh Gia Lai với hơn 250 gian hàng tham gia trưng bày sản phẩm.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc tổ chức đoàn tham gia Hội chợ tại Gia Lai, Sở Công Thương đã phối hợp Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các đơn vị có liên quan hỗ trợ các chủ thể, hợp tác xã, doanh nghiệp tỉnh Quảng Ngãi tham gia xúc tiến thương mại các sản phẩm OCOP, sản phẩm Công nghiệp nông thôn tiêu biểu, sản phẩm đặc trưng của tỉnh Quảng Ngãi tham gia trưng bày sản phẩm tại Hội chợ triển lãm thương mại và giới thiệu sản phẩm OCOP khu vực Tây Nguyên - Gia Lai năm 2022.

Tham gia trưng bày sản phẩm tại Hội chợ lần này, tỉnh Quảng Ngãi có các đơn vị tham gia như: Công ty cổ phần đường Quảng Ngãi, hợp tác xã nông lâm nghiệp Đoàn Kết, Công ty TNHH Nông lâm nghiệp TBT, Công ty TNHH MTV sản xuất và thương mại Mười Quý, cơ sở sản xuất rượu Quang Hải, Doanh nghiệp tư nhân Nani, cơ khí 4M…

          Đây là cơ hội rất tốt cho các chủ thể giao lưu học hỏi, trao đổi hàng hoá và quảng bá các sản phẩm OCOP, sản phẩm Công nghiệp nông thôn tiêu biểu, sản phẩm đặc trưng của địa phương đến với khách hàng trên khắp mọi miền đất nước.

                                                                                                                                    Văn phòng Điều phối NTM tỉnh

Ý kiến của bạn:
  Quyết định phê duyệt phát triển du lịch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025
  Quyết định Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng đánh giá, phânhạng sản phẩm OCOP và Tổ tư vấn giúp việc Hội đồng thuộc Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) tỉnh Quảng Ngãi
  Quyết định phê duyệt đề án Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) giai đoạn 2021-2025
  Quyết định Về việc thành lập Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP và Tổ tư vấn giúp việc Hội đồng thuộc Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) tỉnh Quảng Ngãi
  Quyết định Phê duyệt Đề án Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030
  Báo cáo tổng hợp trả lời ý kiến chất vấn tại kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khoá XIII (một số nội dung liên quan đến Chương trình OCOP
  Quyết định về việc công nhận và cấp Giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh năm 2022
(2 tệp)   Quyết định phê duyệt Chương trình Truyền thông phục vụ Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn2021 – 2025
  THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ BAN HÀNH QUYẾT ĐỊNH SỐ 07/2022/QĐ-TTg NGÀY 25/3/2022 QUY ĐỊNH NGUYÊN TẮC, TIÊU CHÍ, ĐỊNH MỨC PHÂN BỔ VỐN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG VÀ TỶ LỆ VỐN ĐỐI ỨNG CỦA NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI GIAI ĐOẠN 2021 - 2025
  UBND tỉnh ban hành Quyết định số 248/QĐ-UBND ngày 24/3/2022 về việc phê duyệt danh mục các ngành hàng, sản phẩm quan trọng cần khuyến khích và ưu tiên hỗ trợ thực hiện liên kết gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi