Hội chợ triển lãm thương mại và giới thiệu sản phẩm OCOP khu vực Tây Nguyên - Gia Lai và giao thương doanh nghiệp Nhật Bản năm 2022 tại Gia Lai

27/05/2022 09:17:57 AM         

            Chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập tỉnh Gia Lai (24/5/1932 -24/5/2022), UBND tỉnh Gia Lai tổ chức Hội chợ triển lãm thương mại và giới thiệu sản phẩm OCOP khu vực Tây Nguyên - Gia Lai và giao thương doanh nghiệp Nhật Bản năm 2022. Hội chợ diễn ra từ ngày 20/5/2022 đến ngày 25/5/2022 tại Quảng trường Đại Đoàn Kết tỉnh Gia Lai với hơn 250 gian hàng tham gia trưng bày sản phẩm.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc tổ chức đoàn tham gia Hội chợ tại Gia Lai, Sở Công Thương đã phối hợp Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các đơn vị có liên quan hỗ trợ các chủ thể, hợp tác xã, doanh nghiệp tỉnh Quảng Ngãi tham gia xúc tiến thương mại các sản phẩm OCOP, sản phẩm Công nghiệp nông thôn tiêu biểu, sản phẩm đặc trưng của tỉnh Quảng Ngãi tham gia trưng bày sản phẩm tại Hội chợ triển lãm thương mại và giới thiệu sản phẩm OCOP khu vực Tây Nguyên - Gia Lai năm 2022.

Tham gia trưng bày sản phẩm tại Hội chợ lần này, tỉnh Quảng Ngãi có các đơn vị tham gia như: Công ty cổ phần đường Quảng Ngãi, hợp tác xã nông lâm nghiệp Đoàn Kết, Công ty TNHH Nông lâm nghiệp TBT, Công ty TNHH MTV sản xuất và thương mại Mười Quý, cơ sở sản xuất rượu Quang Hải, Doanh nghiệp tư nhân Nani, cơ khí 4M…

          Đây là cơ hội rất tốt cho các chủ thể giao lưu học hỏi, trao đổi hàng hoá và quảng bá các sản phẩm OCOP, sản phẩm Công nghiệp nông thôn tiêu biểu, sản phẩm đặc trưng của địa phương đến với khách hàng trên khắp mọi miền đất nước.

                                                                                                                                    Văn phòng Điều phối NTM tỉnh

Ý kiến của bạn:
  Quyết định Phê duyệt kết quả đánh giá, phân hạng và cấp Giấy chứng nhận sản phẩm OCOP đợt 1 năm 2023 thuộc Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) huyện Tư Nghĩa, giai đoạn 2021-2025
  Báo cáo Kết quả thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) năm 2022, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện năm 2023 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
  V/v hướng dẫn một số nội dung thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) năm 2023 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
  Quyết định về việc phân bổ kinh phí sự nghiệp thực hiện chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2023, nguồn vốn TW và đối ứng của tỉnh.
  Quyết định số 192/QĐ-UBND ngày 22/3/2023 của UBND tỉnh Quảng Ngãi phê duyệt kết quả đánh giá, phân hạng và cấp Giấy chứng nhận sản phẩm OCOP đợt 2 năm 2022 thuộc Chương trình mỗi xã một sản phẩm tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2021-2025
  Quyết định số 148/QĐ-TTg ngày 24/2/2023 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Bộ tiêu chí và quy trình đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP
  Kế hoạch Triển khai Chương trình phát triển du lịch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
  Quyết định Phê duyệt kết quả đánh giá, phân hạng và cấp Giấy chứng nhận sản phẩm OCOP đợt 1 năm 2022 thuộc Chương trình mỗi xã một sản phẩm tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2021-2025
  Thông báo Kết quả đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP đợt 1- lần thứ nhất thuộc Chương trình mỗi xã một sản phẩm tỉnh Quảng Ngãi năm 2022
  Kế hoạch tổ chức đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP thuộc Chương trình mỗi xã một sản phẩm năm 2022 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi