Tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Họp đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP đợt 1- lần thứ nhất thuộc Chương trình mỗi xã một sản phẩm tỉnh Quảng Ngãi năm 2022

04/11/2022 08:28:14 AM         

          Ngày 27-28/10/2022, Chủ tịch Hội đồng OCOP tỉnh - Phó chủ tịch UBND tỉnh Trần Phước Hiền chủ trì họp đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP đợt 1- lần thứ nhất thuộc Chương trình mỗi xã một sản phẩm tỉnh Quảng Ngãi năm 2022.

          Tham dự cuộc họp có sự tham gia của các Ủy viên Hội đồng, Thư ký Thành viên tổ tư vấn giúp việc Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP tỉnh Quảng Ngãi có tên tại Điều 1, Quyết định số 996/QĐ-UBND ngày 27/7/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi. Ngoài ra còn có mời đại diện lãnh đạo, chuyên viên Văn phòng Điều phối nông thôn mới các huyện, thị xã, thành phố; lãnh đạo UBND các xã, phường, thị trấn có sản phẩm tham gia đánh giá, phân hạng OCOP cấp tỉnh; các đơn vị tư vấn trực tiếp hồ sơ OCOP cho các địa phương; chủ thể có sản phẩm tham gia đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP.

Tỉnh ghi nhận và đánh giá cao sự chuẩn bị chu đáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (cơ quan thường trực Chương trình OCOP), sự phối hợp chặt chẽ của các sở, ban ngành và đặc biệt là sự nổ lực của các chủ thể có sản phẩm tham gia đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP năm 2022.

Tham gia đánh giá phân hạng sản phẩm OCOP đợt 1 - lần thứ nhất năm 2022 có 23 chủ thể với 42 sản phẩm; gồm 4 nhóm tham gia (Thực phẩm: 28 sản phẩm; Đồ uống: 03 sản phẩm; Thảo dược: 10 sản phẩm; Thủ công mỹ nghệ, trang trí: 1 sản phẩm); Về chủ thể: có 23 chủ thể (gồm 5 Doanh nghiệp; 8 hợp tác xã và 10 cơ sở sản xuất/hộ kinh doanh); Về địa phương: Có 07/13 huyện, thị xã, thành phố cụ thể: Huyện Trà Bồng: 15 sản phẩm (5 chủ thể), trong đó có 04 sản phẩm thi nâng hạng từ 3 sao lên 4 sao; Huyện Minh Long: 02 sản phẩm (của 2 chủ thể); Huyện Sơn Tịnh: 05 sản phẩm (của 2 chủ thể); Tp. Quảng Ngãi: 06 sản phẩm (của 4 chủ thể); Huyện Lý Sơn: 07 sản phẩm (của 3 chủ thể); Thị xã Đức Phổ: 04 sản phẩm (của 4 chủ thể); Huyện Mộ Đức: 03 sản phẩm (của 3 chủ thể).

Hội đồng OCOP tỉnh rà soát hồ sơ, thông báo kết quả các sản phẩm có tiềm năng đạt 3 sao trở lên và tiến hành kiểm tra thực tế tại cơ sở sản xuất kinh doanh sản phẩm để tiếp tục đánh giá, phân hạng lần 2 - đợt 1 năm 2022.

                                          Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh

           

 

 

Tin cùng danh mục:

  Quyết định Phê duyệt kết quả đánh giá, phân hạng và cấp Giấy chứng nhận sản phẩm OCOP đợt 1 năm 2023 thuộc Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) huyện Tư Nghĩa, giai đoạn 2021-2025
  Báo cáo Kết quả thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) năm 2022, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện năm 2023 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
  V/v hướng dẫn một số nội dung thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) năm 2023 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
  Quyết định về việc phân bổ kinh phí sự nghiệp thực hiện chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2023, nguồn vốn TW và đối ứng của tỉnh.
  Quyết định số 192/QĐ-UBND ngày 22/3/2023 của UBND tỉnh Quảng Ngãi phê duyệt kết quả đánh giá, phân hạng và cấp Giấy chứng nhận sản phẩm OCOP đợt 2 năm 2022 thuộc Chương trình mỗi xã một sản phẩm tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2021-2025
  Quyết định số 148/QĐ-TTg ngày 24/2/2023 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Bộ tiêu chí và quy trình đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP
  Kế hoạch Triển khai Chương trình phát triển du lịch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
  Quyết định Phê duyệt kết quả đánh giá, phân hạng và cấp Giấy chứng nhận sản phẩm OCOP đợt 1 năm 2022 thuộc Chương trình mỗi xã một sản phẩm tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2021-2025
  Thông báo Kết quả đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP đợt 1- lần thứ nhất thuộc Chương trình mỗi xã một sản phẩm tỉnh Quảng Ngãi năm 2022
  Kế hoạch tổ chức đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP thuộc Chương trình mỗi xã một sản phẩm năm 2022 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi